giúp em...bài toán lập công thức của chất hữu cơ

hebe_finast

Senior Member
đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hidrocacbon X sinh ra 2 lít khí CÒ và 2 lít hơi nước.tìm CTPT của X.(các V đo cùng điều kiện).:dapchet:
 
CTTQ của X là CxHy; a(l) là thể tích của C2H2, b(l) là thể tích của X
PTHH:
C2H2 + (5/2) O2 => 2CO2 + H2O
a 2a a
CxHy + (x + y/4)O2 => xCO2 + (y/2)H2O
b xb (y/2)b
Theo đề ta có:
a + b = 1 (1)
2a + xb = 2 (2)
a + (y/2)b = 2 (3)
Từ (2) và (3) suy ra y>2x => y=2x+2 => X là ankan
Thay y = 2x +2 vào (3) ta được:
a + (x+1)b = 2 (4)
Giải hệ phương trình gồm (1), (2), (4) ta tìm được a,b,x => X là C2H6.
Đây là cách trình bày bài tự luận, còn nếu làm trắc nghiệm thì bạn có thể suy luận như sau:
Do C2H2 là ankin nên đốt cháy cho nCO2 > nH2O
Theo đề thì nCO2 = nH2O => đốt cháy X cho nCO2 < nH2O => X là ankan
số C trung bình = VCO2/V( hỗn hợp) = 2 => X là C2H6
Hoặc:
số C trung bình = VCO2/V(hỗn hợp) = 2
số H trung bình = 2VH2O/V(hỗn hợp) = 4
=> X: C2H6
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top