What's new

mấy bác giúp em!!!

hòa tan vừa đủ 6g hỗn hợp 2 kim loại hóa trị 1 và 2 vào hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 thu được 0.1 mol khí NO2 và 0.02 mol khí SO2.hỏi tổng khối lượng muối thu được là bao nhiêu????
 

dacnhiem294

Member
Có:HNO3 --> H+ + NO3- (1)
NO3(bị khử) + 2H+ +1e --> NO2(khí) + H2O (2)
=>> số mol của NO3- (bị khử) = số mol của NO2 (Bảo toàn N)
=>> số mol NO3-(trong muối) = số mol NO3-(ban đầu) - số mol NO3-(bị khử)
= số mol H+ (1) - số mol H+ (2)
= 1/2 số mol H+ (1) = số mol NO2

=>> số mol NO3- (trong muối) = 0,1(mol)


tương tự : có : số mol của SO2 = số mol của SO4 2-(trong muối)
=>> số mol của SO4 2- (trong muối) = 0,02mol)

=>> khối lượng muối thu được = khối lượng kim loại + khối lượng gốc axit
= 6 + 0,1.62 + 0,02.96 =
= 14,12(g)
sr làm nhầm bài này sai nữa thì em out lun!!!:botay: =>> Đáp án B
 

Similar threads

Facebook

Top