What's new

Chuỗi truyền điện tử !!!

Mọi người ơi cho em hỏi: Cần bao nhiêu ion H+ đi qua enzim trên màng ti thể để tồng hợp được 1 phân tử ATP nhỉ ???

Em nghĩ là 1 H+ sẽ tồng hợp được 1 ATP ...
 

thaibeouu

Member
Tiện đây chị Lan cho em hỏi luôn: tại sao ở ti thể 2H+ tạo ra 1ATP mà trong lục lạp 3H+ mới tạo ra 1ATP ???:???:
 

vanhopHB

Member
2 H+ tạo ra 1 ATP
1 NADPH tạo ra 6 H+: 6H+ tạo nên 3 ATP
1 FADH tạo ra 4 H+: tạo ra 2 ATPoh lạ nhỉ. sao mình học thì trong sách có ghi Rõ Ràng là 3H+ được đẩy ra ngoài màng ty thể mới kích thích tổng hợp 1ATP
nếu đi từ NADH thì 10 H+ đc đẩy ra = 3ATP đc tổng hợp
còn từ FADH2 thì chỉ có 6 H+ tương đương 2ATP
???????????????????????????????????
 

Similar threads

Facebook

Top