What's new

Dịch tiếng anh

langxom

Member
Bạn nào giúp mình dịch cáctử này: caruncular và intercaruncular tissues, pregnant and cyclic animals.
cảm ơn các bạn nhiều. Hai tử trên thuộc nội mô của tử cung nhưng mình không biết mô gì mong các bạn giúp mình.
 

00792

Moderator
Caruncle /'kærəɳkl/: cái mào
`Pregnant: có thai hoặc chỉ người phụ nữ đang mang thai
Caruncula (n): núm

In the intercaruncular

 

mrcuem

Member
V Cerovic1, SA Houston1, CL Scott1, A Aumeunier1, U Yrlid2, AM Mowat1 and SWF Milling1
Dịch dùm mình cái :(
interferon
interleukin
 

Facebook

Top