What's new

1 Vài câu thấy cũng được mọi người cùng trao đổi

#1
Câu 1: Cho bộ NST 2n = 4 ký hiệu AaBb (A, B là NST của bố; a, b là NST của mẹ). Có 200 tế bào sinh tinh đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó:
- 20% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Aa, còn cặp Bb thì không bắt chéo.
- 30% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Bb, còn cặp Aa thì không bắt chéo.
- Các tế bào còn lại đều có hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể Aa và Bb
Số tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST của mẹ không mang gen trao đổi chéo của bố là:
A. 150 B75 C. 100 D. 200

Câu 2: Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nuclêôtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này chỉ có thể thực hiện được dịch mã khi 3 loại nuclêôtit được sử dụng là:
A. ba loại U, G, X. B. ba loại A, G, X. C ba loại G, A, U. D. ba loại U, A, X.

Câu 3: Một quần thể thực vật thế hệ F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 9/16 hoa có màu: 7/16 hoa màu trắng. Nếu tất cả các cây hoa có màu ở F2 đem tạp giao với nhau thì thu được sự phân li về kiểu hình ở F3 là bao nhiêu ?
A. 9 có màu : 1 màu trắng B: 64 có màu : 17 màu trắng
C. 9 có màu : 7 màu trắng D. 41 có màu : 8 màu trắng
:dance::dance::divien:
 
Câu 1: Xét 1 NST, khi một tế bào sinh tinh giảm phân, sẽ tạo ra 4 loại giao tử. Trường hợp có hoán vị gen, sẽ tạo ra 2 giao tử liên kết và 2 giao tử hoán vị. Trong đó chỉ có 1 giao tử là hoàn toàn nst mẹ.
- 20% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Aa, còn cặp Bb thì không bắt chéo: Xét cặp Aa, 20% = 40 tb giảm phân tạo 160 giao tử trong đó 40 giao tử thuần a. Xét thêm cặp Bb, do hiện tượng phân li độc lập nên khả năng thuần a đi kèm với b là 1/2. Vậy chỉ tạo 40/2=20 giao tử thỏa.
- 30% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Bb, còn cặp Aa thì không bắt chéo: Tương tự tạo 30 giao tử thỏa.
- Các tế bào còn lại đều có hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể Aa và Bb: Tạo thuần a xác suất là 1/4, thuần b cũng là 1/4. Vậy xác suất 2 alen này đi kèm với nhau là 1/16. Vậy 50% tb tạo 25 giao tử thỏa.
Đáp án C
 
Câu 2: mARN có khả năng dịch mã khi gồm đầy đủ bộ 3 mở đầu (AUG) và bộ ba (UAA,UAG,UGA) kết thúc.
Đáp án C
 
Câu 3: Câu này khá cơ bản. Do tạo 16 tổ hợp nên F1 sẽ là AaBb x AaBb, quy luật tương tác bổ sung. Chỉ có KG AaBb mới làm hoa có màu. Vậy F2 hoa có màu tạp giao với nhau thì cũng là AaBb x AaBb. Tỉ lệ phân li KH tương tự.
Đáp án: C. (hattrick C nhỉ, chẳng bik có làm đúng ko, mong các bạn chỉ giáo)
 
câu 2 đã chính xác còn câu 1 chưa đúng mình sẽ phải tìm ra được số giao tử được hình thành mà chỉ chứa ab
 
4) Một NST có 38 nucleoxom , mỗi đoạn nối có 15 cặp nucleotit .Số phân tử Histon có trong NST đó là:
a 570 b 53 c 341 d 304
 
câu 2 đã chính xác còn câu 1 chưa đúng mình sẽ phải tìm ra được số giao tử được hình thành mà chỉ chứa ab
Bạn làm sao thế. Mình không hiểu ý bạn. Trình bày cách làm của bạn cho mọi người cùng xem nhá. (Mình vẫn nghĩ mình làm đúng)
 
Câu 4: Mình nghĩ là C. 38 nucleoxom sẽ có 38x8=304 histon. Mà giữa các nucleoxom có đoạn nối gồm 1 đoạn nu và 1 histon nữa. Vậy tổng cộng có 304+37=341.
 

ticktock

Member
Câu 1: Cho bộ NST 2n = 4 ký hiệu AaBb (A, B là NST của bố; a, b là NST của mẹ). Có 200 tế bào sinh tinh đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó:
- 20% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Aa, còn cặp Bb thì không bắt chéo.
- 30% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Bb, còn cặp Aa thì không bắt chéo.
- Các tế bào còn lại đều có hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể Aa và Bb
Số tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST của mẹ không mang gen trao đổi chéo của bố là:
A. 150 B75 C. 100 D. 200
1 TB sinh tinh AaBb,giao tử ab có xác suất 0,25.
-20% TB có TĐC giữa A và a:tỉ lệ ab không có trao đổi chéo/tổng ab sinh ra từ các TB này là 0,5 (1ab mang trao đổi chéo,1 ab thì k)
-30%................................................................................0,5
-50%................................................................................0,25
200 TB sinh tinh thì có 200.4=800 tinh trùng.
=>kq=800.0,25.(0,2.0,5+0,3.0,5+0,5.0,25)=75
:) k tự tin lắm,có đáp án không bạn.....
 

ticktock

Member
Câu 3: Một quần thể thực vật thế hệ F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 9/16 hoa có màu: 7/16 hoa màu trắng. Nếu tất cả các cây hoa có màu ở F2 đem tạp giao với nhau thì thu được sự phân li về kiểu hình ở F3 là bao nhiêu ?
A. 9 có màu : 1 màu trắng B:64 có màu : 17 màu trắng
C. 9 có màu : 7 màu trắngD. 41 có màu : 8 màu trắng
:dance::dance::divien:
có thể thấy tính trạng màu hoa là do tương tác bổ sung,A-B-cho hoa có màu,các kiểu gen còn lại cho màu trắng.
trong 9 cây hoa có màu ở F2,thí có 1 cây AABB(1/9) 2 cây AaBB(2/9) 2 cây AABb(2/9) cây AaBb(4/9)
như vậy tỉ lệ các loại giao tử là
1/9AB+2/9(1/2AB+1/2aB)+2/9(1/2AB+1/2Ab)+4/9(1/4AB+1/4aB+1/4Ab+1/4ab)=4/9AB+2/9Ab+2/9aB+1/9ab
sau khi suy nghĩ kĩ :) mình thấy tạp giao như vầy tương tự như giao phối ngẩu nhiên vậy.Tức là
(4/9AB+2/9Ab+2/9aB+1/9ab)^2=16/81AABB+4/81AAbb+4/81aaBB+1/81aabb+2.4/9.2/9AABb+.........
==>A-B-=(4/9)^2+2.4/9.(2/9+2/9+1/9)+2.2/9.2/9=64/81
vậy tỉ lệ hoa có màu/k màu=64/17
mình làm bài hay sai lắm..bạn ơi có đáp án không post lên có dc k,,,
 

thelife

Member
Câu 1: Cho bộ NST 2n = 4 ký hiệu AaBb (A, B là NST của bố; a, b là NST của mẹ). Có 200 tế bào sinh tinh đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó:
- 20% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Aa, còn cặp Bb thì không bắt chéo.
- 30% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Bb, còn cặp Aa thì không bắt chéo.
- Các tế bào còn lại đều có hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể Aa và Bb
Số tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST của mẹ không mang gen trao đổi chéo của bố là:
A. 150 B75 C. 100 D. 200
đề bài ko ổn: 2n=4, kí hiệu AaBb-> hiểu là mỗi cặp gen nằm trên 1 cặp NST-> phân li độc lập, lấy đâu ra trao đổi chéo:sexy:
 

JasonMraz

Member
có thể thấy tính trạng màu hoa là do tương tác bổ sung,A-B-cho hoa có màu,các kiểu gen còn lại cho màu trắng.
trong 9 cây hoa có màu ở F2,thí có 1 cây AABB(1/9) 2 cây AaBB(2/9) 2 cây AABb(2/9) cây AaBb(4/9)
như vậy tỉ lệ các loại giao tử là
1/9AB+2/9(1/2AB+1/2aB)+2/9(1/2AB+1/2Ab)+4/9(1/4AB+1/4aB+1/4Ab+1/4ab)=4/9AB+2/9Ab+2/9aB+1/9ab
sau khi suy nghĩ kĩ :) mình thấy tạp giao như vầy tương tự như giao phối ngẩu nhiên vậy.Tức là
(4/9AB+2/9Ab+2/9aB+1/9ab)^2=16/81AABB+4/81AAbb+4/81aaBB+1/81aabb+2.4/9.2/9AABb+.........
==>A-B-=(4/9)^2+2.4/9.(2/9+2/9+1/9)+2.2/9.2/9=64/81
vậy tỉ lệ hoa có màu/k màu=64/17
mình làm bài hay sai lắm..bạn ơi có đáp án không post lên có dc k,,,
Bài này bạn là đúng rùi. Nhưng nó hơi dài. Mình làm theo cách xét riêng từng cặp rùi nhân vào, thế vừa đỡ nhầm lại nhanh nữa.
Do hoa màu => ở đây KG là A-B-
Xét alen A- có tỉ lệ 1AA: 2Aa => tần số alen A = 2/3 . a = 1/3
QT cân bằng = (2/3)^2 AA + 2x(2/3)x(1/3) Aa + (1/3)^2 aa =1
=> tỉ lệ: 8/9A- + 1/9aa = 1
TT với B,b => 8/9B- + 1/9bb = 1
Nhân vào có: 64/81 A-B- + 8/81 A-bb + 8/81 aaB- + 1/81 aabb = 1
=> tỉ lệ KH có: 64 hoa màu : 17 hoa trắng
=> B.
Nhìn trông hơi dài nhưng toàn nhẩm mà thui.
 
Bài này bạn là đúng rùi. Nhưng nó hơi dài. Mình làm theo cách xét riêng từng cặp rùi nhân vào, thế vừa đỡ nhầm lại nhanh nữa.
Do hoa màu => ở đây KG là A-B-
Xét alen A- có tỉ lệ 1AA: 2Aa => tần số alen A = 2/3 . a = 1/3
QT cân bằng = (2/3)^2 AA + 2x(2/3)x(1/3) Aa + (1/3)^2 aa =1
=> tỉ lệ: 8/9A- + 1/9aa = 1
TT với B,b => 8/9B- + 1/9bb = 1
Nhân vào có: 64/81 A-B- + 8/81 A-bb + 8/81 aaB- + 1/81 aabb = 1
=> tỉ lệ KH có: 64 hoa màu : 17 hoa trắng
=> B.
Nhìn trông hơi dài nhưng toàn nhẩm mà thui.
Có một cách đơn giản nhưng chắc chắn là B.
Có 9 hoa có màu mà 9 x 9 = 64 +17 = 81 (ngoài ra mấy cái kia chẳng có cái nào đúng theo kiểu suy luận này cả.).
Đi thi trắc nghiệm, thế là đủ
 

JasonMraz

Member
Trời. Bó tay thật. Bạn thế dễ chết lắm. VD: KH tỉ lệ 27/81 và 54/81 thì sao hả bạn. Lúc đó sẽ rút gọn thành 1: 2. Vậy thì bạn có thể chọn sai rùi đó. Làm đề sinh cũng ko phải lâu, nhưng như bạn là có thể mất toi 1 câu rùi còn gì. Sinh thì thoải mái time nên cậu cứ làm từ từ là đc. Làm đâu chắc đấy.
 

Facebook

Top