What's new

1.Có phải khi lai hai bố mẹ thuần hcủng khác nhau hai hay nhiều các cặp tính trạng thì các gen không alen>

dinhhai1308

Member
không phải như vậy bạn ak khi lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau có thể là phân ly độc lập hoặc có thể là liên kết hoặc hoán vị gen
Còn về trường hợp tương tác gen ( gen không alen) thì là lai giữa các cặp bố mẹ thuần chủng có hai hay nhiều kiểu gen cùng qui định một tính trạng ( ví dụ màu, ...) tương tác với nhau.
Chứ không phải như bạn nói là không chính xác nên phân biệt giữa lk gen, hoán vị, PLĐL, tương tác thì bạn có thể dễ dàng làm phần này
Chúc bạn thành công
 

Facebook

Top