What's new

1 bài nguyên phân khó hiểu

xuanphu28252

New member
#1
xét quá trình phân bào của 4 tb A, B, C, D của một loài:
tế bào A nguyên phân một số đợt tạo ra số tế bào con bằng 2 lần số NST đơn trong bộ đơn bội của loài.
tb B nguyên phân một số đợt tạo ra các tế bào con có tổng số NST đơn gấp 8 lần số NST cùng nguồn gốc trong bộ 2n của loài.
tb C nguyên phân đã lấy từ môi trường nội bào 210 NST đơn.
tb D nguyên phân 7 đợt
tổng số NST đơn của bộ đơn bội trong tất cả các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng của 4 tb trên là 1134.
1, xác định bộ NST 2n của loài.
2, số lần nguyên phân của B, C
tb A nguyên phân, trong số tb con tạo ra trước khi tiến hành đợt nguyên phân cuối chỉ có một số tb con của tb A tham gia vào đợt nguyên phân cuối cùng,số còn lại không phân bào. xác định số lượng tb con của tb A tham gia vào đợt nguyên phân cuối cùng.
 

Đỗ Tuấn

New member
a)tổng số NST đơn trong các TB con của A là 2n.2n=4n^2
tổng số NST đơn trong các TB con của B là 8n
tổng số NST đơn trong các TB con của C là 210+2n
tổng số NST đơn trong các TB con của D là 2^7 . 2n=256n
theo bài ra ta có :4n^2+8n+210+2n+256n=1134.2
suy ra 2n=14
b)số TB con của B là 8n/2n=4
suy ra B nguyên phân 2 lần
số TB con của C là (210+2n):2n=(210+14):14=16
suy ra C nguyên phân 4 lần
c)số TB con được tạo ra từ A là 2n=14
gọi x,y lần lượt là số tế bào con của A tham gia đợt phân bào cuối cùng và không tham gia đợt phân bào cuối cùng
ta có 2x+y=14 suy ra x=6
vậy số TB con của A tham gia đợt nguyên phân cuối cùng là 6
 

Similar threads

Facebook

Top