Search results

  1. V

    Nồi hấp tiệt trùng cho Khoa học

    Cấu tạo nguyên lý công dụng nồi hấp tiệt trùng Nồi hấp tiệt trùng thực tế là một buồng áp suất thường được sử dụng để thực hiện quy trình tiệt trùng dụng cụ, hóa chất,…trong công nghiệp, y tế, thí nghiệm, hóa chất công nghiệp…dưới áp suất và nhiệt độ cao. Một số nồi hấp tiệt trùng được sử dụng...
Top