Search results

 1. V

  Bào quan thay thế lizoxom ở thực vật ???

  Các tế bào động vật có lizoxom. Loại bào quan nào thay thế lizoxom ở một số loài thực vật ? Giải thích :???::???::???:
 2. V

  Thời gian tồn tại của ARN ???

  Help!!!HelP!!!
 3. V

  Thời gian tồn tại của ARN ???

  THeo em thời gian tồn tại của các loại ARN trong tế bào như thế nào ??? giải thích ???:please::please:
Top