Search results

 1. N

  Nhập nhằng Sinh sản vô tính và Sinh sản hữu tính

  Re: Nhập nhằng Sinh sản vô tính và Sinh sản hữu Theo tôi, tôi đồng ý với quan điểm của ông viện sĩ này. Cừu dolly được sinh ra từ tế bào tuyến vú(là TBsinh dưỡng) là sinh sản vô tính là OK, ko phải bàn cãi. Tuy nhiên, một cơ thể được hình thành từ 1 tế bào phôi thì theo tôi đó vẫn là sinh sản...
 2. N

  Thuyết nội cộng sinh

  BẠn Trần Hoàng Dũng à. Bạn có thể post các tài liệu về thuyết Nội cộng sinh lên được không nhỉ? Nếu là các tài liệu việt ngữ thì càng tốt vì vốn tiếng anh của tôi hơi kém. Tôi đã biết về thuyết này cũng khá lâu nhưng vẫn chưa có nhiều tài liệu liên quan về thuyết này để đọc. :) Cảm ơn bạn Cao...
 3. N

  Thuyết nội cộng sinh

  THUYẾT NỘI CỘNG SINH - ENDOSYMBIOTIC THEORY Thuyết nội cộng sinh liên quan đến nguồn gốc của ty thể và thể hạt (thể hạt có chứa diệp lục a và b gọi là lục lạp, một số thể hạt khác được gọi là cyanelle và rhodoplast), hai trong số những bào quan của tế bào sinh vật nhân chuẩn. Theo thuyết này...
Top