Search results

  1. Thắm Nguyên Tử

    Hỏi mua vi khuẩn acetobacter xylinum

    Bạn có thể cho mình hỏi làm sao để liên hệ ạ? Cảm ơn bạn.
  2. Thắm Nguyên Tử

    Acetobacter xylinum

    chào mọi người, hiện em đang tìm mua chủng khuẩn Acetobacter xylinum để làm LVTN. Mọi người có biến chỗ mua chỉ giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều!
Top