Search results

  1. P

    Thắc mắc về các phương pháp nhuộm NST

    Mình không biết giữa nhuộm giemsa thường khác như thế nào với nhuộm băng G NST, mong các bạn giải đáp giúp mình! Thân!
  2. P

    Các bạn giúp mình câu này nhé!

    Replicon có các đặc điểm sau, ngoại trừ: A. Là đoạn gen mở xoắn hình lục giác B. Mỗi replicon có 2 chạc nhân đôi C. Replicon có 1 mạch nhanh và một mạch chậm D. Xuất hiện thành từng nhóm 20-80 replicon E. Vận tốc dịch chuyển không thay đổi trong suốt pha S
Top