Search results

 1. L

  Trạng thái tiềm sinh?

  gần như dạng bào tử ở vi khuẩn ý, có thể hiểu như chết lâm sàng ở người
 2. L

  Di truyền học

  sự đa dạng trong cơ chế di truyền đó :D
 3. L

  help: e cần tài liệu về di truyền học ung thư có ai có k ạ

  e cần gấp lắm mà tìm gg k thấy, toàn linh tinh vs tiếng chuyên ngành e chịu thua luôn e có file PDF quyển ''concepts of genetics 2nd'' của RJ.Brooker - McGrawHill, ông thầy gửi cho bắt dịch, kêu là có 1 chương nói về di truyền học ung thư mà e dịch tiêu đề mấy chương chả thấy nói gì liên quan...
Top