Search results

  1. P

    Tìm mua một số loại Plasmid

    Em chào anh/chị ạ, Em đang rất cần mua 1 số loại plasmid bao gồm : GFP hoặc YFP , Cas9 , gRNA cho Cas9 . Em có tìm trên addgene thấy có bán nhưng họ lại chỉ bán cho các trường thôi. Không biết ai có sẵn có thể bán hoặc nếu có tài khoản addgene của trường có thể nhận ship rồi resell lại cho em...
Top