Search results

  1. K

    Sự phát triển của sinh giới

    Đề thi phổ thông thì sẽ hỏi thứ tự của các Đại. Đề thi ĐH thì sẽ hỏi về đặc điểm nổi bật của mỗi Đại/Kỷ. VD: Bò sát phát triển mạnh ở giai đoạn nào? Thực vật hạt kín xuất hiện ở Kỷ nào ? ... Vì học để thi nên chỉ cần lựa cái có thi để học là được rồi :D
Top