Search results

  1. C

    Đánh giá đa dạng di truyền bằng mồi SSR

    Nhà mình ơi, em là ma mới, hôm nay, bò lên diễn đàn để cầu cứu! Hic. nhà mình có ai đã từng làm hay có nghiên cứu về đánh giá đa dạng di truyền bằng mồi SSR không ạ? Chia sẻ cho em chút kinh nghiệm với ạ. Em chạy điện di đứng ạ! Thanks cả nhà nhiều!
Top