Search results

 1. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  da gui qua email cho em.
 2. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ Anh/Chị/ tải họ em giúp bài báo này với ạ. Em cảm ơn. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18336199
 3. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  done http://www.mediafire.com/view/vlnh8zyela9p9r9/fall_river_1.pdf
 4. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Done http://www.mediafire.com/view/643k986r9doboai/fall_river.pdf
 5. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ cả nhà load dùm bài này. Xin cảm ơn rất nhiều. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10059-013-0152-4 http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/book/978-3-319-09077-1
 6. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhai vo cung thanks ban Khoa
 7. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ cả nhà load dùm hai bài này. Xin cảm ơn rất nhiều. http://www.pnas.org/content/111/42/E4532...
 8. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  here http://www.mediafire.com/view/4vm77dpb44b7zcv/conchimnho.pdf
 9. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  only 2.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X01959212 http://www.mediafire.com/view/5eipzcgcjp1rzj6/bai2.pdf
 10. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  http://www.mediafire.com/view/kt5fkbq502v7w8z/fall_river.pdf
 11. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các anh/chị tải giùm em bài báo về. Thanks http://www.ingentaconnect.com/content/esa/envent/2007/00000036/00000004/art00016?token=0053169b50966a6720297d7634247b554a59242438767c406d3f6a4b6e4e395e4e6b6331ed2a1db59b3
 12. N

  Học bổng nghiên cứu sinh

  Dear ACE Thông tin mới nhất về học bổng năm 2014. Ace tham khao. http://www.sssup.it/ist_context.jsp?ID_LINK=399&area=199 http://www.sssup.it/ist_context.jsp?ID_LINK=405&area=199 http://www.sssup.it/ist_context.jsp?ID_LINK=374&area=199 http://www.sssup.it/ist_context.jsp?ID_LINK=370&area=199
 13. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các anh/chị tải giùm em bài báo về. Thanks http://www.tandfonline.com.sci-hub.org/doi/abs/10.1080/09583157.2013.772560#.U7bc5pSSxi0
 14. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các anh/chị tải giùm book chaper. Thanks. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118231838.ch13/summary
 15. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  https://www.mediafire.com/folder/o1oom1ivjcgc2yo,q2nrfq5riii61pz,j8onb2h97pyrrbk,r492bolqgd7dduy/shared
 16. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  https://www.mediafire.com/folder/kdbcj7311d31d4t,r296pr23rsxufks/shared
 17. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  http://www.mediafire.com/view/az5m4728hk3l8ww/1-s2.0-S0031942200859683-main.pdf
 18. N

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  https://www.mediafire.com/folder/48tc9389tnuayzr,17595uzebfem759/shared
Top