Search results

 1. P

  Mong mọi người giúp đỡ

  Giải thích công thức này hộ em chút
 2. P

  Mong mọi người giúp đỡ

  Một gen có 2 alen A,a ở thế hệ XP,TS alen A=0,2 ; a= 0,8.Sau 5 thế hệ chọn lọc loại bỏ hoàn toàn KH lặn ra khỏi quần thể thì TS alen a trong QT là: A. 0,186 B.0,146 C.O,160 D.0,284: thanks:
 3. P

  Các bác giúp em bài này với

  Chuẩn mạnh tớ cũng không biết sao lại có mấy cái đáp án kì vậy
 4. P

  Các bác giúp em bài này với

  Số alen tương ứng của gen I,II,III,IV lần lượt là 2,3,4 và 5.Gen I,II cùng nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Gen III và IV cùng nằm trên NST thường. Số kiểu gen tối đa trong quần thể là: A. 181 B.187 C.231 D.237
Top