Search results

  1. N

    Tuyển dụng Tuyển 10 chuyên viên Công nghệ sinh học (Hà Nội)

    Công ty TNHH Trí Phước cần tuyển 10 chuyên viên công nghệ sinh học làm việc tại Hà Nội. Miêu tả công việc: - Có hiểu biết về tế bào và công nghệ tế bào - Làm việc, nghiên cứu trong phòng Lap công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế - Tham gia các khóa đào tạo về công nghệ sinh học tại Hàn Quốc...
Top