Search results

  1. T

    Có ai biết về những ngành kĩ thuật ở IU và KHTN không ạ?

    Em đang phân vân giữa IU HCM và KHTN HCM về cơ sở vật chất và chất lượng đầu tạo những ngành liên quan đến kĩ thuật, cần phòng thí nghiệm và thiết bị ạ. hai trường này không biết trường nào có cơ sở vật chất tốt hơn ạ? Ai đang học hoặc hiểu biết thì tư vấn em với ạ! Em cảm ơn.
Top