Search results

  1. thalnez

    Em có câu hỏi về di truyền của e. coli ấy ạ. Mọi người có thể giúp em được không ạ . EM cảm ơn rất nhiều ạ :((

    C1:Những đặc điểm nào bạn quan sát thấy đối với E. coli dường như không bị thay đổi so với không chuyển gen? C2:Liệt kê những đặc điểm của E. coli có sự khác biệt đáng kể sau khi thực hiện quy trình chuyển gen? Mô tả những thay đổi mà bạn quan sát thấy. C3:Nếu các tế bào biến đổi gen có được...
Top