Search results

  1. oogy_bil

    Pass cho em cuốn "Bài tập sinh thái học - Vũ Trung Tạng"

    Em đang cần tìm gấp cuốn "Bài tập sinh thái học - Vũ Trung Tạng ạ". Có anh chị nào chuyển lại thì liên hệ qua SĐT: 0889669326 hay email: bliteiscool@gmail.com. Bản PDF hay còn nguyên sách cũng được ạ
  2. oogy_bil

    Cho em xin cuốn "Cơ sở sinh học vi sinh vật tập 1" của Nguyễn Thành Đạt ạ

    Dạ chuyện là em muốn tìm đọc cuốn "Cơ sở sinh học vi sinh vật tập 1" mà cứ như mò kim đáy bể vậy ạ, nên cho em hỏi có anh chị nào có thì xin hãy liên hệ với em qua SĐT: 0889669326 hay email: bliteiscool@gmail.com. Bản PDF hay còn nguyên sách cũng được ạ
Top