Search results

  1. N

    Cần mua đom đóm hay con j phát sáng bay được

    Hi all. Mình hứa với đứa em là bắt cho nó 1 đàn đom đóm hay con j phát sáng mà bay được, càng nhiều càng tốt. Chỗ gần nhà mình thì ko có con nào. Bác nào mà bắt được nhiều thì mail hay alo cho em phát, em sẽ tới lấy. Thời gian thoải mái, khi nào bắt đầu bắt thì báo trước em...
Top