Search results

  1. U

    Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)

    anh chị ơi em là thành viên mới xin mọi người chỉ giáo, em đang muốn gửi mẫu để phân tích DGGE nhưng không biết trữ mẫu thế nào ạ ? mẫu của em là mẫu nước và mẫu bùn, mong mọi người giúp em ạ thank mọi người nhiều
Top