Search results

 1. N

  vi sinh vat co dinh dam

  Mọi người có biết tên của các chủng vi sinh vật cố định đạm trong phân bón hữu cơ vi sinh k ạ?
 2. N

  Hoi ve phe duyet phuong phap vi sinh trong phong thi nghiem

  Mọi người cho mình hỏi khi phê duyệt phương pháp vi sinh phải gây nhiễm 1 lượng vsv nhất định vào mẫu. Ví dụ như thêm 4 CFU vsv vào mẫu trắng thì làm ntn dc ạ?
 3. N

  Hoi ve phe duyet phuong phap vi sinh trong phong thi nghiem

  Mọi người cho mình hỏi khi phê duyệt phương pháp vi sinh phải gây nhiễm 1 lượng vsv nhất định vào mẫu. Ví dụ như thêm 4 CFU vsv vào mẫu trắng thì làm ntn dc ạ?
 4. N

  Kiểm nghiệm vi sinh trong nhà máy dược phẩm

  Kiểm nghiệm vi sinh Mọi ngừoi cho mình hỏi: trong kiểm nghiệm vi sinh muốn gây nhiễm 1 lượng vi sinh vật nhất định vào mẫu trắng thì làm tn dc ạ?
 5. N

  Kiểm nghiệm vi sinh trong nhà máy dược phẩm

  các bạn cho mình hỏi: trong kiểm nghiệm vi sinh làm thế nào để gây nhiễm cho mẫu ở 1 nồng độ mong muốn được ạ? ví dụ như gây nhiễu 8 CFU vào mẫu trắng thì làm như thế nào nhỉ?
Top