Search results

 1. Alexanderio

  Biofilm trong Trickling Biofilter Reactor (TBR)

  Xn cho em hỏi: Cấu trúc của TBR ra sao và trong hệ thống TBR thì biofilm nắm như thế nào? Khi TBR hoạt động thì với dòng nước thải chảy qua biofilm, thì biofilm sẽ tiết ra chất gọi là matrices ( hay chất kết dính) trong đó có chứa DNA để đưa qua chết tách DNA bằng phương pháp PCR, sau đó lại...
 2. Alexanderio

  Sách sinh học phân tử đây...Nhanh nhanh số lượng có hạn.

  Cho em xin sách nói về PCR, từ quá trình hoạt động đền ứng dụng. Xin thêm về vận hành của Trickling Biofilter Reactor. Thanks! o0loveU4ever0o@gmail.com
 3. Alexanderio

  Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)

  Em có bài báo khoa học có tựa như vầy, chưa biết nên dịch thế nào "Biofilm microbial community of a thermophilic trickling biofilter used for continuous biohydrogen production" chữ "Biofilm" có thể gọi là "màng sinh học" (cái này dịch đại vì từ điển không thấy), nhưng "microbial community" gọi...
 4. Alexanderio

  Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)

  Xin cho em hỏi DGGE nên dịch như thế nào? - Điện di trên gel gradient - Gel biến tính Có vài tài liệu để là "The DGGE profiles of 16S rDNA gene fragments", "The DGGE profiles of TBR samples", chữ "profile" ở đây nên dịch theo nghĩa nào? - Mặt cắt - Biến dạng Xin chỉ giáo:???:
 5. Alexanderio

  Vi sinh trong chất thải

  mình cũng kiếm lòi con mắt cũng chẳng thu dc bao nhiu. Nhất là ảnh hưởng của nó đến nước thải.:akay:
Top