Search results

  1. H

    Vấn đề phân lập xạ khuẩn

    Em mới bắt đầu làm phân lập xạ khuẩn, anh chị có tài liệu cho em xin với về môi truong phân lập ạ
  2. H

    chào các anh chị ạ, em đang làm đề tài phân lập và tuyển chọn từ đất mà chưa chọn dc môi trường...

    chào các anh chị ạ, em đang làm đề tài phân lập và tuyển chọn từ đất mà chưa chọn dc môi trường phân lập anh chị biết chỉ em với. Em cảm ơn nhiều ạ
Top