Search results

  1. N

    Phương pháp làm tăng nồng độ DNA

    Em cảm ơn mọi người ạ :D Hic mãi mới vào lại được post.
  2. N

    Phương pháp làm tăng nồng độ DNA

    Em chào mọi người, em xin được hỏi về phương pháp làm tăng nồng độ DNA thu được sau khi tách chiết, rất mong được mọi người tư vấn ạ. :please: Chuyện là em đang thực tập tách DNA từ mẫu máu đông, sử dụng bộ kit của QIAGEN; dung dịch em thu được sau khi tách có nồng độ DNA vào khoảng 17-40 ng/ul...
Top