Search results

  1. Tien0912

    Thanh lý kính hiển vi 2 mắt MBL2000 Kruss

    - Kính hiển vi 2 mắt 1000 lần Kruss; Model: MBL2000; Hãng Kruss - Đứ; Sản xuất tại: Đức - Kính mới 100% nguyên thùng, chưa sử dụng - Đã bán
Top