Search results

  1. moon123123

    phá vỡ màng tế bào vi khuẩn

    a/c ơi. giúp em với ạ em muốn phá vỡ màng tế bào vi khuẩn gram - bằng dung môi ethyl acetate để thu các chất kháng khuẩn bên trong tế bào vi khuẩn. mn chỉ em quy trình với ạ. em cảm ơn
Top