Search results

  1. N

    MÔI TRƯỜNG CAS (Chrome Azurol S Agar) THỬ HOẠT TÍNH SIDEROPHORE

    Bạn nào biết nơi nào bán MÔI TRƯỜNG CAS (Chrome Azurol S Agar) để THỬ HOẠT TÍNH SIDEROPHORE không? Giup mình với! Cảm ơn mọi người
  2. N

    Vai trò của vi khuẩn Bacillus megaterium trong nông nghiệp

    BACILLUS MEGATERIUM .mình đang cần tìm tài liệu về ứng dụng, vai trò của vi khuẩn BACILLUS MEGATERIUM trong nông nghiệp. Mình cảm ơn rất nhiều
Top