Search results

  1. abbyarcane

    Xin chào mọi người hihi

    Mình học ngành Biochem ở IU. Kiểu như là nguyện vọng của mình sẽ cống hiến cho nền y học Việt Nam, mà ở nhà có một ông anh đang học nội trú rồi nên mình quyết định theo nghiên cứu. Mình không chọn Biotech vì cứ nghĩ Biochem đã bao gồm luôn. Hôm trước mình đi soi web trường và chương trình đào...
Top