Search results

  1. J

    nói trồng cây táo=hạt

    không phải cần phân tầng trong tủ lạnh à
  2. J

    hỏi tuổi thọ hạt nho

    theo mọi người,hạt nho có tuổi thọ bao lâu và cách bảo quản như thế nào để tuổi thọ của hạt nho không giảm sút sau khi ăn nho xong còn hạt,mình cũng từng seach google về tuổi thọ hạt nho mà không thấy câu trả lời,và trước đây cũng mình cũng từng xem 1 website nói về tuổi thọ hạt giống là được...
Top