Search results

 1. hoaitran

  đang cần các bạn giải giúp

  1: Cho bộ NST 2n = 4 ký hiệu AaBb (A, B là NST của bố; a, b là NST của mẹ). Có 200 tế bào sinh tinh đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó: - 20% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Aa, còn cặp Bb thì không bắt chéo. - 30% tế bào sinh...
 2. hoaitran

  xin nhờ các bạn

  mới xem lại đề năm ngoái, có câu này mình vẫn không biết cách làm như thế nào cả. mong các bạn giảng hộ nhé: Dùng 1 chuỗi polinucleotit có (T+X)/(A+G)=0,25 làm khuôn để tổng hợp chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của khuôn đó. tính theo lí thuyết tỷ lệ các loại nu tu do can...
 3. hoaitran

  đang cần các bạn giải giúp

  người ta tổng hợp các mARN nhân tạo trong môi trường có tỷ lệ 3A:1X. cóa mARN tạo ra được đưa vào cơ thể vi khuẩn để tổng hợp các chuỗi poolipeptit. phân tích các chuỗi polipeptit tạo thành, thu được các tỷ lệ các axit amin: a1=42%, a2=19%, a3=14%, a4=14%, a5=6%, a6=5%. bộ ba mã mã hóa a1 là? A...
 4. hoaitran

  các bạn giúp mình bài tập di truyền này nhé

  Trung bình mỗi quả đậu có 7 hạt. Nếu các cây hạt trơn dị hợp tử tự thụ phấn thì tỉ lệ trong các quả đậu có tất cả các hạt đều trơn là bao nhiêu?
Top