Search results

  1. S

    Trượt đại học lần 2 - phải làm sao

    Xin chào mọi người! :) Em là một đứa có đam mê về lĩnh vực Sinh học từ lớp 9, muốn sau này có thể nghiên cứu theo hướng SHPT - Ung thư.Qua nhiều lời tư vấn nên e chọn thi ngành CNSH của ĐH KHTN TPHCM.Gia đình cũng gặp vài trắc trở hiện tại nên e không theo học ngành CNSH ĐH Quốc tế được. Năm lớp...
Top