Search results

  1. Lê Thanh Định

    Vi Sinh Vật tạo hương trong thực phẩm

    anh chị nào giúp em với ạ. Tình hình là em đang làm đề tài: Ứng dụng VSV sản xuất hương thực phẩm. Ví dụ: từ chủng bacillus, ta chiết xuất được hương vanillin. anh chị nào cho e thêm 1 vài VSV và hương được tạo ra trong quá trình sống của nó được k ạ.
Top