Search results

  1. H

    Bể siêu âm trong phòng thí nghiệm – Nguyên lý hoạt động

    Bể rửa siêu âm được coi là một cuộc cách mạng làm sạch trong các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm hay ngành y tế với khả năng vượt trội về sức mạnh tẩy rửa hiệu quả hơn rất nhiều so với phương pháp làm sạch thủ công. Nguyên lý hoạt động của bể siêu âm trong phòng thí nghiệm là quá trình làm...
Top