Search results

  1. P

    Cần nhà cung cấp tiêu bản, vật tư tiêu hào phòng thí nghiệm

    Xìn chào mọi người, Em tên Phương, hân hạnh được làm quen với các ace trong forum. Hiện nay em đang là nhân viện kinh doanh chuyên về thiết bị y tế, thí nghiệm với môi trương. Cty em thường xuyên thực hiện, lên dự án, cấu hình cho các phòng thí nghiệm của các trường y tế, các phòng khám, bệnh...
Top