Search results

  1. H

    Cần tư vấn mua hóa chất ở đâu

    mọi người cho mìh hỏi ở HCM có cửa hàng nào bán lẻ hóa chất công nghiệp polypropylene glycol (ppg) với toluene diisocyanate TDI t80 .bán lẻ = kg hay lít . mìh mua 1 ít à. chợ kim biên kg có loại này. các bác giúp với. HCM nhé.
Top