Search results

  1. H

    Những phát minh để cho ra đời kỹ thuật PCR ngày nay

    Anh chi nào biết về những phát minh để cho ra dời kỹ thuật PCR ngày nay thì share giúp em nhé, Thanks nhiều a :divien:
  2. H

    Bảo quản chủng vi sinh

    Em đang tim hiểu về quá trình tiếp nhận, bảo quản, cấy chuyển, khẳng định lại, thanh lý chủng. Anh chị nào biết chỉ giúp em với. Em cám ơn nhiều!:thom:
Top