Search results

  1. Hoàng Dung

    Nhà kinh doanh hóa chất dụng cụ độc quyền cho Phòng thí nghiệm

    Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật T.H.M được thành lập từ năm 2001 và hiện nay là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm và đo đạc trong các ngành: Dược phẩm, Thực phẩm, Thức Ăn Gia Súc, Mỹ phẩm, Thủy sản, Thú y, Quan trắc...
Top