Search results

  1. Traucon_n

    [Sinh học] Tách thành phần tế bào máu

    Cho em hỏi: Phương pháp tách riêng từng thành phần tế bào máu ra là gì? Em từng có giả thiết là dùng lực ly tâm và đã kiểm tra 1 tài liệu thì máy chiết tách tiểu cầu cũng sử dụng phương pháp này. Nhưng theo ý kiến riêng em thì dùng phương pháp này sẽ tạo ra 1 áp lực có thể khiến tiểu cầu...
Top