Search results

 1. H

  Ở sinh vật nhân thực làm thế nào tế bào mở được nhiều gen khác nhau cùng một lúc?

  Ở sinh vật nhân thực làm thế nào tế bào mở được nhiều gen khác nhau cùng một lúc?
 2. H

  Ở Operon Lac của vi khuẩn E.Clol sự tập hợp các gen cấu trúc thành 1 cụm gen và có chung 1 cơ chế điều hòa có ý nghĩa gì?

  Ở Operon Lac của vi khuẩn E.Clol sự tập hợp các gen cấu trúc thành 1 cụm gen và có chung 1 cơ chế điều hòa có ý nghĩa gì?
 3. H

  Hãy nêu các ứng dụng của nguyên tắc bổ sung trong nghiên cứu di truyền?

  Hãy nêu các ứng dụng của nguyên tắc bổ sung trong nghiên cứu di truyền?
 4. H

  Tính xác suất xuất hiện con lông hung, chân thấp

  Ở một loài động vật lưỡng bội, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp. Các gen cùng nằm trên 1 cặp nst thường và liên kết hoàn toàn, mọi quá trình không xảy ra đột biến. Phép lai P: những...
Top