Search results

  1. E

    Cây cà gai leo và công dụng của nó

    Tác dụng cà gai leo: Cây cà gai leo còn có tên khác là Cà gai dây, cà vạnh, cà quýnh, cà lù, gai bướm. Theo kinh nghiệm của dân gian Cà gai leo dùng chữa ngộ độc rượu rất tốt. Tác dụng bảo vệ tế bào gan mạnh đến nỗi khi uống rượu chỉ cần chà răng hoặc nhấm rễ Cà gai leo thì sẽ tránh được say...
  2. E

    3 bài thơ nôm của Hồ Xuân Hương

    1. Quả Mít Thân em như quả mít trên cây Da nó xù xì, múi nó dầy Quân tử có thương thì đóng cọc, Xin đừng mân mó, nhựa ra taỵ Ốc Nhồi Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi, Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi. Quân tử có thương thì bóc yếm, Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi. Con Cua Em có mai xanh, có yếm...
Top