Search results

  1. N

    Xin tư vấn thử nghiệm mẫu vi sinh Mỹ Phẩm

    Em chào anh/ chị/ em ạ Tới đây PTN của em muốn triển khai kiểm nghiệm giới hạn nhiễm khuẩn trong mẫu Mỹ Phẩm, em đọc qua TCVN của Cadida albicans, Pseudomonas, S.aureus, thấy có nhiều vấn đề em chưa hình dung được như: 1. Lượng cân mẫu thử nghiệm bao nhiêu 2. Mẫu có dạng lỏng, nhớt, kem mỡ thì...
Top