Search results

  1. P

    Chào anh Ngô Vũ, em là Thảo Vy. Em có đọc bài viết Việt Nam và sự phát triển tin sinh học của...

    Chào anh Ngô Vũ, em là Thảo Vy. Em có đọc bài viết Việt Nam và sự phát triển tin sinh học của anh, em đang làm 1 đề tài bé xí xi về ứng dụng tin sinh học giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong nghiên cứu sinh học, em có một thắc mắc muốn hỏi anh là trong ví dụ anh đưa ra ("Thử lấy một thí dụ...
  2. P

    Sách sinh học phân tử liên tục cập nhật

    Anh vanhieu cho em xin quyền dictionary này với nha. Email của em: panyvy@gmail.com. Cám ơn anh rất nhiều. :thanks:
Top