Search results

  1. Đ

    Cố định nấm men trong sản xuất rượu vang

    nghiên cứu sản xuất cồn từ vỏ trấu mình đang làm luận văn tốt nghiệp về đề tài trên. Nội dung công việc của mình là công đoạn lên men tạo cồn từ dung dịch đường sau thủy phân từ bã trấu đã nổ hơi. Mình dùng phương pháp lên men cố định. Nấm men được nhốt trong hạt Canxi alginate. Tuy đề tài...
Top