Search results

  1. H

    các điều kiện muối và nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng loại bỏ cặn tế bào và kết tủa acid nucleic từ dịch nghiền tế bào???

    Dạ em chào mọi người ạ. Em có một số thắc mắc về thí nghiệm như sau, mong mọi người giải thích giúp em với ạ. * Thí nghiệm: Nghiền 10g hành củ trong 20ml SDS 1% lọc lấy dịch trong. Cho dịch trong vào 5 ống Falcon mỗi ống chứa 2 ml, ghi kí hiệu các ống lần lượt A, B, C, D,E + ống A: bổ sung 2ml...
Top