Search results

  1. H

    Những lưu ý để đạt điểm thi đại học cao môn Hóa

    Những lưu ý để đạt điểm thi đại học năm 2013 môn Hóa cao Để đạt điểm cao, đừng quá sa đà vào các bài toán quá khó vì nếu giải được cũng chỉ được 0,2 điểm cho mỗi câu. Thí sinh nên tập trung giải quyết các câu mà mình có khả năng, chỉ cần 30 câu là các em đã có 6 điểm chắc chắn, phần còn...
Top