Search results

 1. H

  Mời giao lưu, chia sẻ tài liệu

  Mời giao lưu, chia sẻ tài liệu sinh học tại http://violet.vn/hoangcong34/ mong mọi người chung sức:hoanho:
 2. H

  Phương pháp dạy hoc sinh học.

  Xin trả lời giúp Phân tích tính hợp lý trong cấu trúc chương trình sinh học 10.11.12? ????? nếu có tài liệu môn phương pháp cho minh xin với. Thank .U hoangcong0304@gmail.com
 3. H

  Giải thích về đặc điểm thích nghi.

  CÓ AI TRẢ LỜI GIÚP: Giải thích sự thành thành " chiếc cổ cao" ở loài hươu theo quan điểm của: biến hình luận, thần tạo luận, mục đích luận, Lamac, Đacuyn, thuyết tiến hóa tổng hơp. Cảm ơn trươc nhé. :???:
 4. H

  Giá trị dạy học của một tài liệu là gi?

  Giá trị dạy học của một tài liệu ( hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ,..) là gì? phân tích các giá trị của tài liệu đó? ví dụ: hãy phân tích giá trị dạy học của hình sau:
 5. H

  Các quy luật tiến hóa chung của giới động vật?

  Bằng những ví dụ cụ thể hãy phân tích các quy luật tiến hóa chung của giới động vật, mối quan hệ giữa các quy luật đó? Mong giúp đỡ !!!!! GẤP GẤP....
Top